Inbjudan

Ljungskile Segelsällskap inbjuder till

Öppet Svenskt Mästerskap för Folkbåt

1 – 5 juli 2015 i Ljungskile

(Inbjudan Folkbåts SM som pdf)

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2 Nordic Folkboat International Association (NFIA), utgåva 2013-16 gäller. Deltagare ska kunna uppvisa giltigt mätbrev senast vid ankomstregistrering.

1.3 Alla deltagande båtar kan komma att, i enlighet med ISAF regulation 20 föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2015-06-14 på malin.ke.nicklasson@gmail.com. Efteranmälan är möjlig att göra, se 3.3 nedan. Se LjSS hemsida www.ljss.se för anmälda deltagare. Registrering av anmäld deltagare sker efter det att inbetald anmälningsavgift syns på arrangörens bankgirokonto. Övrig information kring arrangemanget utöver denna inbjudan – se
bilaga 1.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om följande; Segelnummer (samt ordinarie segelnummer om lånebåt används), båtnamn, båtklubb, skeppare med adress, tfn-nr och e-postadress, samt namn på övriga besättningsmedlemmar (kan kompletteras i efterhand),

3.3 Anmälningsavgiften är 1.200 kr för de som anmält sig inom föreskriven tid enl ovan, och betalas genom inbetalning på LjSS bg-nr 867-1794 senast 2015-06-14. Ange segelnummer och skepparens namn som referens. Efteranmälan är möjlig att göra t.o.m. 2015-06-30, och då till en förhöjd startavgift – 2.000 kr.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Ankomstregistrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2015-07-01 kl 08.00.

4.2 Gällande mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Besiktningskontroll enl arrangörens besiktningsplan kommer att ske i samband med ankomstregistrering eller vid överenskommen tidpunkt, varvid båten ska vara tillgänglig inom LjSS hamnområde. Observera att de som väljer att delta på Tune-Up race ska ha genomfört och fått besiktningskontrollen godkänd dessförinnan.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Onsdag 1 juli 08.00-18.00 Tävlingsexpeditionen öppen
12.00-13.00 F.k. Sv. Folkbåtsförbundets årsmöte
15.30 Tune-up race
18.30 Invigning med skepparmöte
Torsdag 2 juli 07.30 Tävlingsexpeditionen öppnar
10.30 Varningssignal första start för dagen
Fredag 3 juli 10.30 Varningssignal första start för dagen
Lördag 4 juli 10.30 Varningssignal första start för dagen
18.00 Regattamiddag med prisutdelning
Söndag 5 juli 10.30 Reservdag om färre än tre seglingar genomförts

 

6.2 8 st  kappseglingar med en seglad tid på ca 60-70 minuter/st  är planerade, med 3 st vardera under torsdag respektive fredag, samt 2 st på lördag. Ingen start planeras efter kl 15.00 på lördag.

7. Genomförande

7.1 Kappseglingar startas ej om vindstyrkan överstiger 12 m/s i medelvind, enligt kappseglingskommitténs bedömning.

8. Kappseglingsområde

8.1       Kappseglingarna genomförs inom den streckade rosafärgade linjen väst, syd och ost om Ulvön, se bifogat sjökortsutdrag i bilaga 1, sista sidan. Observera att den rosafärgade markeringslinjen ej utgör strikt banbegränsning.

9. Banan

9.1 Banan är en kryss-länsbana, med spreader/kickmärke respektive gate.

10. Protester och straff

10.1 KSR 44.1 ordalydelse ”tvåsvängsstraff” ersätts med ”ensvängsstraff”.

11. Poängberäkning

11.1  Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.2  Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

12. Priser

12.1 RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbun-dets Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och besättningens klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

12.2 Arrangörens priser delas ut till var 5:e anmäld båt, samt spikpriser. Svenska Folkbåtsförbundets vandringspris delas också ut i vanlig ordning.

Ljungskile 2015-02-28

 

Bilaga 1 till inbjudan SM för Folkbåt.

Vägbeskrivning för landburna

Kör av antingen det södra eller norra E6 motorvägsmotet om Ljungskile och styr mot centrum, infart till hamnområdet över motorvägsbron. Kör därefter ca 400 m till vägens slut vid det vita klubbhuset (besöksadress Strandvägen 26, Ljungskile).

 

Inkvartering

Ljungskile Turisthotell, tfn 0522-20039. Se mer på www.ljungskileturisthotell.se

Vandrarhemmet på Ljungskile folkhögskola, tfn 0522-686970.

Villa Sjötorp, tfn 0522-20174. Samtliga platser på gångavstånd till hamnen.

Fler frågor om logimöjligheter?  Ring turistbyrån tfn  0522-22405.

 

Förtäring

After Sail med lättare förtäring kommer att ske direkt efter seglingarnas genomförande respektive dag. På fredagen förstärks detta med grillning.

 

Det kommer finnas möjlighet att beställa lunchpaket att medta ut på sjön under tävlingsdagarna. Beställning och betalning till bg-nr 867-1794 med 80 kr/person och dag ska ske senast 2015-06-14. Regattafest med middag äger rum lördag 4 juli. Anmälan till denna sker genom beställning och betalning till samma bg-nr och senast datum som ovan. Priset är 250 kr/person. Anmälan och kontantbetalning kan även göras senast t.o.m. lördag 4 juli kl 09.00 till det förhöjda priset av 300 kr.

 

Sjösättning

För landburna deltagare kan sjösättning och upptagning ske med truck.  Kostnad för detta liksom tillgång till mastkran ingår i anmälningsavgiften.

 

Parkering

Utöver personbil  kan lastbil, trailer, husvagn eller husbil uppställas på grusplanen, i

omedelbar närhet till klubbhuset.

 

Båtplats

Under själva arrangemanget kommer alla deltagande  båtar att ligga samlade vid vår tävlingsbrygga.  Det går bra att även ligga såväl veckan före som efter vid denna brygga utan extra kostnad. För ev. övriga båtar, t.e.x. bobåt, finns det begränsat antal platser hos arrangören, kontakta denne i god tid om detta.

 

Deltagande klasser, lördagen 4 juli

Under lördagen kommer vi även att segla VM (Västkustmästerskapen) för Andungar samt GP-tävling för C55 på samma bana. Andungarna och C 55 kommer starta tillsammans efter Folkbåtarna start.

Sedan tidigare har vi arrangerat tävlingar med olika klasser på samma bana, och detta har fungerat bra då hänsyn tas till båtarnas hastighet och rätt anpassade starttider.

 

Kort om Ljungskile

På gångavstånd, ca 10 min från LjSS klubbhus, finns bl.a. buss- och tågstation, dagligvarubutiker, apotek, vårdcentral, restauranger, café, optiker, färgaffärer, Outletbutik- Resteröds Trikå, gym och sportbutik. Inom ca 20 min gångavstånd finns även tillgång till bensinstation och laxrestaurang.

 

Övrigt

Uppge vid anmälan om behov  finns av extra besättningsmedlem. Vi försöker hjälpa till så långt det är möjligt med detta. Vid önskemål om lånebåt kontaktas Västkustens Folkbåtsflottiljs representant Rolf Uppström, tfn 0522-21330 alt 0734-052233.

 

För ytterligare upplysningar ring;

Stellan Nilsson                    0522-22733, 0706-629917

LjSS klubbhus                     0522-29158

 

 

 

banomrade