Ljungskile SS

Bli medlem

Som medlem i Ljungskile SS får du tillgång till:

 • Omklädning Herr resp. Dam och bastu med dusch.
 • Jolleplats samt viss förvaring (1 båtplats för jolle på planen, roder, CB etc i klubbhuset).
 • Får vara med på aktiviteter så som torsdagseglingarna.
 • Får vår underbara tidning LJSS-bladet.
 • Möjlighet att vinterförvara din motor- eller kölbåt inom vår anläggning mot avgift och i mån av plats.

Medlemsavgift LjSS 2018:

Ungdom: 200 kr

Senior: 300 kr

Familj: 500 kr

Tillgång till uppläggning av egen jolle ingår i  medlemskap.

 
Träningsavgift 2018 ( 2 kvällar i veckan): 600 kr
Hyra av Tera hel säsong (maj-sept): 1000 kr.
 
Hyra per dag för medlem: 
RS Tera: 150 kr
Tvåkrona: 200 kr

Exempel: Medlem Ungdom och träning 2 kvällar i veckan Maj-Sept: 800 kr 

Betala till Bankgiro 867-1794.

Samtidigt som du betalar måste du skicka ett mail och ange:

 • För- och efternamn.
 • Adress.
 • Telefon.
 • Födelseår. Personnummer, 12 siffror (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) ger LJSS möjlighet till bidrag från  Riksidrottsförbundet samt LOK-stöd.
 • Medlems år. (ex: 2015)
 • E-post adress.
 • Namn på inbetalningen. VIKTIGT! Så att vi kan koppla ihop ditt mail med uppgifterna och din inbetalning.

Skicka informationen till: info@ljss.se
(Uppgifterna ska anges till samtliga familjemedlemmar om det är familj medlemskap.)